Hier onder een selectie van de door mij gefotografeerde libellen en juffers.

alle foto's zijn in Nederland gemaakt, tenzij anders wordt weergegeven. Als de naam verkeerd is ingevuld, dan hoor ik dat graag.

Below a selection of the dragonflies and damsels photographed by me.
all photos were taken in the Netherlands, unless otherwise stated.
If the name is entered incorrectly, please let me know.

 

 

Natuurlijk geldt ook hier dat het copyright bij Paul Dirksen ligt.