In deze map zitten rupsen die niet in het wild zijn gefotografeerd, voornamelijk uit de Passiflorahoeve in Harskamp, tenzij anders vermeld.

 

This folder contains caterpillars that have not been photographed in the wild, mainly from the Passiflorahoeve in Harskamp, unless otherwise stated.