Om verwarring te voorkomen, zitten alle kevers buiten Nederland gefotografeerd in deze map, behalve de 'boktorren, die hebben een eigen map. foto's zijn uit Lesbos Griekenland, Spanje, en Suriname

To avoid confusion, all beetles photographed outside the Netherlands are in this folder, except for the 'longhorn beetles', which have their own folder. Pictures are taken in Lesvos Greece, Spain, and Suriname.