Hier onder een selectie van de door mij gefotografeerde wantsen-nimfen. Ook hier zitten wat zeldzame,  algemene en zeer algemene soorten tussen. Alle foto's zijn in Nederland, Griekenland (Lesbos) en Spanje gemaakt.

Below a selection of the bug-nymphs photographed by me. Also here are some rare, common and very common species among them. All photos were taken in the Netherlands, Greece (Lesvos) and Spain.

 

 

Copyright van alle foto's: Paul Dirksen.