Hier onder een selectie van de door mij gefotografeerde kevers,Ook hier zitten zeldzame, minder algemene, algemene en zeer algemene soorten tussen. Alle foto's zijn in Nederland gemaakt, tenzij anders aangegeven.

Below a selection of the beetles photographed by me,
Also here are rare, less common, common and very common species.
All photos were taken in the Netherlands, unless stated otherwise.

 

 

Ook op deze foto's berust het copyright bij Paul Dirksen.