Rombouten vormen een groep libellen van grote diversiteit in kleur en vorm, ook in deze groep is er een groot contrast tussen zeer algemeen en zeer zeldzaam, hier onder een selectie.

Clubtails form a group of dragonflies of great diversity in color and shape, also in this group there is a great contrast between very common and very rare, here is a selection.