Hieronder een selectie van de sluipwespen, Sluipwespen staan bekend om hun vermogen eieren in of op andere insecten te leggen. Dit doen ze door met hun legboor het insect binnen te dringen. Sommige sluipwespen spuiten tegelijkertijd verlammend of dodelijk gif in het insect. De sluipwesp kent vele soorten met ieder een andere natuurlijke vijand, waaronder bladluis, mineervlieg, witte vlieg en rupsen.

Below is a selection of parasitic wasps. Parasitic wasps are known for their ability to lay eggs in or on other insects. They do this by penetrating the insect with their ovipositor. Some parasitic wasps simultaneously inject paralyzing or deadly venom into the insect. The parasitic wasp has many species, each with a different natural enemy, including aphid, leafminer, whitefly and caterpillars.