Hieronder een kleine selectie 'wespvlinders'Wereldwijd zijn er bijna 1400 soorten wespvlinders; uit Nederland zijn 13 soorten bekend.

Below a small selection of ' Sesiidae'
Worldwide, there are nearly 1,400 species of wasp butterflies; 13 species are known from the Netherlands.