Hieronder een selectie van de familie der 'glasvleugelwantsen' een kleine tot middelmatige soort die overal in tuinen en parken is aan te treffen.

Below a selection of the family of 'Scentless Plant Bugs', a small to medium-sized species that can be found everywhere in gardens and parks.