Hier onder een selectie van de door mij gefotografeerde vlinders. vlinders zijn gefotografeerd in Nederland, Lesbos (Griekenland) Suriname, Canada, Hongarije en Spanje

Mocht U er een verkeerde naam bij zien staan, dan hoor ik dat graag.

Below a selection of the butterflies photographed by me.
butterflies are photographed in the Netherlands, Lesvos (Greece), Suriname, Canada, Hungary and Spain.

If you see a wrong name, please let me know.

 

 

Op deze foto's bestaat een copyright die bij Paul Dirksen ligt.