Hier onder een selectie van de bijen / hommels die ik in het buitenland heb gefotografeerd.

Below a selection of the bees / bumblebees I have photographed abroad.