In deze map zijn de Haantjes ondergebracht. Makkelijk voor geïnteresseerde, en overzichtelijker voor mijn eigen soortenregister. mocht er een verkeerde naam bij staan, schroom niet om mij daarop aan te spreken.

The leaf beetles  are housed in this folder.
Easy for those interested, and clearer for my own species register. if there is a wrong name, do not hesitate to address me.