Aangezien dat kevers de grootste insectengroep vertegenwoordigt ga ik deze groep splitsen in de groepen 'loopkevers. snuitkevers, bladsprietkevers en boktorren.Hieronder alvast de 'Snuitkevers'

Since that beetles represent the largest insect group, I am going to split this group into the groups 'ground beetles. weevils, leaf blade beetles and longhorn beetles

Below the 'Weevils'