Hieronder een selectie van de Familie der Aurelia's, waaronder de zandoogjes, weerschijnvlinders , parelmoervlinders en de vossen.

Below is a selection of the Family of Aurelias, including the sandeyes, red-backed butterflies, mother-of-pearl butterflies and Tortoiseshells.