In deze map zitten foto's van libellen die ik in het buitenland heb gefotografeerd. waaronder Canada, Lesbos Griekenland, Hongarije, Spanje en Suriname.

This folder contains pictures of dragonflies that I have photographed abroad. including Canada, Lesvos Greece, Hungary, Spain and Suriname.