Hieronder een selectie van de Blauwtjes, Vuurvlinders en Kleine pages, De familie van de blauwtjes bestaat uit kleine tot middelgrote vlinders en is verdeeld in 16 soorten blauwtjes, 6 soorten kleine pages en 5 soorten vuurvlinders ...

foto's zijn gemaakt in Griekenland (Lesbos), Spanje Nederland en Suriname

 

Below a selection of the Blues, Coppers and Small swallowtails, The family of the Blues consists of small to medium-sized butterflies and is divided into 16 types of Blues, 6 types of Small Swallowtails and 5 types of Fire Butterflies  ...

Pictures were taken in Greece (Lesvos), Spain, the Netherlands and Suriname