Hieronder een collectie van de pijlstaarten, De pijlstaarten zijn een familie van motten in de superfamilie Bombycoidea. De meeste pijlstaarten zijn grote vlinders die 's nachts vliegen; de kleinere soorten vliegen meestal overdag. Over de hele wereld zijn ruim duizend soorten bekend. Pijlstaarten zijn vooral soortenrijk in de tropen.

Below a collection of the hawkmoths , The hawkmoths are a family of moths in the superfamily Bombycoidea. Most pintails are large butterflies that fly at night; the smaller species usually fly during the day. Over a thousand species are known all over the world. Pintails are especially rich in the tropics.