De plooivleugelwespen zijn een familie van de wespachtigen. De familie komt over de hele wereld voor en telt duizenden soorten. Vrijwel alle bekende sociale wespensoorten behoren tot de plooivleugelwespen. Hieronder een selectie.

Pleated-winged wasps are a family of wasps. The family is found all over the world and counts thousands of species. Virtually all known social wasp species belong to the fold-wing wasps. Below is a selection.