Sommige gefotografeerde wespen uit een bepaalde familie zijn te klein in aantal om daar een aparte map voor aan te maken.

Some photographed wasps from a certain family are too small in number to create a separate folder for that.