De zwartlijven bestaan uit een grote groep meestal medium grote kevers, al dan niet zwart, ik heb het ook niet uitgevonden, hieronder een kleine selectie.

 

The Tenebrionidae consist of a large group of usually medium large beetles, black or not, I haven't invented it either, below is a small selection.