Ook hier heb ik de keuze gemaakt om de 'bijen' uit de map 'Diverse insecten' te filteren, mede omdat het op deze manier overzichtelijker is voor geïnteresseerde in de insectengroep 'Bijen'    

Here too I have made the choice to filter the 'bees' from the folder 'Various insects', partly because this way it is more clear for those interested in the insect group 'Bees'

Grote bloedbij, (Sphecodes albilhbris) Utrechtse baan Leersum 16-8-2020. / 11-14 mm                                                          1

Gewone viltbij, (Epeolus variegatus) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 20-7-2020. / 5-8 mm                                                  2

Bonte viltbij  man/male (Epeoloides coecutiens) Weerribben 3-7-2020. / 8-10 mm                                                                                  3

Bonte viltbij  vrouw / female. (Epeoloides coecutiens) prakje a/d geul Wijk bij Duurstede 3-7-2020.                 3a                                                        

Gewone slobkousbij, (Macropis europaea) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 6-7-2020. /  8-9 mm                                                 4

Rosse metselbij (Osmia rufa) met mijten.  achtertuin Wijk bij Duurstede 10-4-2020. / 10 mm                                                            5

  Rosse metselbij, (Osmia rufa) zonder mijten. parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 3-4-2021. / 10-12 mm                                          5a

    Gehoornde metselbij,  (Osmia cornuta) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 3-4-2021. / 11-15 mm                                               6

Gewone smaragdgroefbij, (Lasioglossum leucopus) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 7-5-2021. /  5-6 mm                                   7

Boomhommel, (Bombus hypnorum) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 16-5-2021. / 14-16 mm                                                          8

Aardhommel,  (Bombus terrestris) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 21-5-2021. / 14-16 mm                                                          9

Weidehommel, (Bombus pratorum) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 18-5-2021. / 9-14 mm                                                          10

Gewone koekoekshommel, (Bombus campestris) vliegbasis Soesterberg 19-9-2021. / 15-22 mm                                                     11

Akkerhommel (Bombus pascuorum) Leersumse veld Leersum 18-6-2023. /                                                                                     12

Zesvlekkige groefbij, (Lasioglossum sexnotatum) Schutterspark Brunssum 25-5-2023. / 10-11 mm                                                13

Bruine rouwbij, (Melecta albifrons) Nieuwegein 17-4-2022. / 12-16 mm                               Z                                                              14

Klokjesdikpoot, (Melitta haemorrhoidalis.) achtertuin Wijk bij Duurstede 25-6-2021. / 11-13 mm                                                 15

Wormkruidbij-complex (Colletes daviesanus/fodiens/similis) molenvliet Wijk bij Duurstede 2-8-2021. / 8-9-mm                  16

Kleine roetbij,  (Panurgus calcaratus) Kampina Oirschot 2021. / 7-9 mm                                                                                    17

Gewone behangersbij, (Megachile versicolor) achtertuin Wijk bij Duurstede 23-5-2020. / 11-13 mm                                         18

Kegelbij spec. (Coelioxys sp.) Utrechtse baan Leersum 23-7-2020. / 12-16 mm                            Z                                              19

Tronkenbij, (Heriades truncorum). vr/female  St Pietersberg Maastricht    29-7- 2020. / 6-8 mm                                                     20

Tronkenbij, (Heriades truncorum) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 20-6-2023. / 6-8 mm                                                            20a

Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae) St Pietersberg Maastricht 29-7-2020. / 10-15 mm                           Z                                 21

Gewone sachembij, (Anthophora plumipes) Nieuwegein 17-4-2022. / 14-16 mm                                                                             22

Mogelijk, Schoffelbloedbij, (Sphecodes pellucidus) Leersumse veld 26-4-2022. / 9-11 mm                                                              23

Kauwende/zwartbronzen houtmetselbij, (Osmia leaiana/niveata) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 9-6-2022. / 10 mm     Z.         24                                                   

Vierbandgroefbij (vr) (Halictus quadricinctus). St.Pietersberg Maastricht 20-6-2022. / 13-16 mm                               ZZ                     25

Vierbandgroefbij (man) (Halictus quadricinctus). St.Pietersberg Maastricht 20-6-2022. / 13-16 mm                            ZZ                       26

Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) Utrechtse baan Leersum 29-6-2022. / 13-15 mm                                                                              27

Geelgerande tubebij, (Stelis punctulatissima) Romeinenbaan Wijk bij Duurstede 30-7-2022. / 11 mm             Z                                    28

Grote bladsnijder (Megachile willughbiella). Amerongerwetering Wijk bij Duurstede 2-8-2022. / 12-16 mm                                  29

Gewone geurgroefbij vr./female ( Lasioglossum calceatum) molenvliet Wijk bij Duurstede 6-9-2022. / 8-10 mm                              30

Gewone geurgroefbij man/male ( Lasioglossum calceatum) lekdijk-oost Wijk bij Duurstede 15-6-2023. / 8-10 mm                           31

Langkopsmaragdgroefbij, (Lasioglossum morio). parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 12-6-2022. / 6 mm                                           32

Weidebij, (Andrena gravida). Vikinghof Wijk bij Duurstede 29-4-2023. /             Z                                                                                    33

Slangenkruidbij, (Hoplitis adunca). Schutterspark Brunssum 18-5-2023. /.         Z                                                                                34

Blauwe metselbij (Osmia caerulescens) vr./female Schutterspark Brunssum 25-5-2023. / 8-10 mm                                                  35

Blauwe metselbij  (Osmia caerulescens) man/male St. Pietersberg Maastricht 25-5-2023. / 7-9 mm                                                  36

Kleine wolbij, (Anthidium punctatum) Schutterspark Brunssum 7-6-2023. / 8-10 mm                  Z                                                         37                                                                                                        

Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi) achtertuin Wijk bij Duurstede 8-6-2023. / 10-11 mm                                                                38

Bosbloedbij (Sphecodes ephippius) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 8-6-2023. / 6-9 mm                                                                 39

Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus) Hoge Veluwe 7-7-2023. / 10 mm                                                                                            40

Grote wolbij, man/vrouw  (Anthidium manicatum). Vlodrop 11-7-2023. /                                                                                              41

Gewone kegelbij (Coelioxys inermis) Vlodrop 10-7-2023. / 11 mm                        Z                                                                               42

Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum) broekweg Wijk bij Duurstede 29-7-2023. / 6-8 mm                                                              43

Heideviltbij, (Epeolus cruciger) landgoed Stameren Maarn 23-8-2023. /  5-8 mm                                                                                44