De map rupsen is aangemaakt door de grote diversiteit van het ontwikkelingsstadia van onze vlindersoorten. Alle foto's zijn in Nederland door mij gemaakt, tenzij anders vermeld.

The map caterpillars was created by the great diversity of the developmental stages of our butterfly species.
All photos were taken by me in the Netherlands, unless stated otherwise.