Kevers zijn de grootste groep in het insectenrijk, aangezien de mappen te groot worden, heb ik ze onderverdeeld in de diverse families. Hier onder de Boktorren inclusief Schijnboktorren

Beetles are the largest group in the insect kingdom, since the folders are getting too big, I have divided them into the various families.
Here under the Longhorn Beetles including False Longhorn Beetles.