Er zit helaas maar één soort 'Bronlibel' in Nederland, de 'Gewone Bronlibel, wel een zeldzame soort die schaars in het zuiden en zuid-oosten van ons land wordt gezien.

 

Unfortunately, there is only one species of 'Goldenring' in the Netherlands, the 'Ordinary Goldenring', a rare species that is scarcely seen in the south and south-east of our country.

 

Gewone bronlibel, (Cordulegaster boltonii) de Meinweg Vlodrop station 17-6-2019. / 74-85 mm