De grootste groep binnen de wantsen zijn de 'blindwantsen'. Hieronder is een selectie van de diversiteit van die groep

 

The largest group within the bugs are the Miridae bugs'
Below is a selection of the diversity of that group