Ook hier heb ik de keuze gemaakt om de 'bijen' uit de map 'Diverse insecten' te filteren, mede omdat het op deze manier overzichtelijker is voor geïnteresseerde in de insectengroep 'Bijen'    

Here too I have made the choice to filter the 'bees' from the folder 'Various insects', partly because this way it is more clear for those interested in the insect group 'Bees'