Hieronder een selectie van de Net- en Schorswantsen. kleine tot matig kleine soorten die hoofdzakelijk aan de onderkant van bladeren van planten en bomen te vinden zijn (netwantsen) schorswantsen spreekt voor zich, die zijn te vinden achter schors van levende en/of dode bomen

Sommige soorten hebben alleen een wetenschappelijke naam.

Below is a selection of Net and Bark Bugs. small to moderately small species that can mainly be found on the underside of leaves of plants and trees (net bugs) bark bugs are obviously be found behind bark of living and/or dead trees.

Some species only have a scientific name