De Glanslibellen vormen in Nederland een kleine groep groen gekleurde libellen, die allen niet algemeen tot zeer zeldzaam zijn, hier onder een kleine collectie.

 

The Glossy dragonflies in the Netherlands are a small group of green colored dragonflies, all of which are not common to very rare, here is a small collection.