Aangezien ook de map 'libellen' te groot gaat worden, heb ik deze map, libellen deel II toegevoegd. deze zal niet zo gauw vollopen omdat de meeste soorten al in de map 'libellen' zijn geplaatst, blijft over, de meer zeldzame, en/of ontbrekende soortjes.

Since the folder 'dragonflies' will also become too large,
I have added this folder, dragonflies part II.
this will not fill up quickly because most species have already been placed in the folder 'dragonflies', the more rare and/or missing species will remain.