Hieronder een selectie van de spinnen en spinachtige die door mij op de plaat zijn gezet. foto's zijn gemaakt in Nederland, Griekenland(Lesbos) en Suriname. 

Below is a selection of the spiders and arachnids that I put on the record. photos were taken in the Netherlands, Greece(Lesbos) and Suriname.

 

 

 

 

 

 

Op deze foto's berust een copyright die bij Paul Dirksen ligt.