Hieronder een kleine selectie van een Familie kleine vliegen, namelijk de boorvliegen, kleine doch soms kleurrijke soorten al dan niet zeldzaam.

Below a small selection of a family of small flies, namely the fruit flies, small but sometimes colorful species, rare or not.

 

Biggenkruidboorvlieg (Tephritis vespertina) Schutterspark Brunssum 25-5-2023. / 4 mm

Groot-streepzaadboorvlieg ( Tephritis crepidis) St.Pietersberg Maastricht 25-5-2023. /                                                   Z

Grote schermboorvlieg,  (Euleia heraclei) Vikinghof  Wijk bij Duurstede 29-4-2021. /  

Vederdistelgalboorvlieg, (Urophora stylata) Vikinghof Wijk bij Duurstede 13-7-2021. /

Oranjebruine alsumboorvlieg ( (Tephritidae) parkje a/d geul Wijk bij Duurstede 5-8-2021. / 6,5 mm