Om het overzichtelijker te maken, heb ik de vlinders die ik buiten Nederland heb gefotografeerd in een nieuwe map geplaatst.   

To make it more clear, I have placed the butterflies that I photographed outside the Netherlands in a new folder.