In deze map zitten de wantsen die ik in Lesbos Griekenland, Spanje, en in Suriname heb gefotografeerd, alle families zitten bij elkaar, omdat ik anders nog 10 mappen moet aanmaken voor de de verschillende families.

This folder contains the bugs that I photographed in Lesvos Greece, Spain, and Suriname, all families are together, because otherwise I have to create 10 folders for the different families.