Hier onder een selectie van de door mij gefotografeerde wantsen-nimfen. Ook hier zitten wat zeldzame,  algemene en zeer algemene soorten tussen. Alle foto's zijn in Nederland gemaakt.

Below a selection of the bug-nymphs photographed by me. Also here are some rare, common and very common species among them. All photos were taken in the Netherlands.

 

 

Copyright van alle foto's: Paul Dirksen.